Przejdź do stopki

RODO

Treść

Polityka ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej w Nakli to zestaw praw, reguł i praktycznych doświadczeń regulujących sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych.

Monitoring wizyjny

Zgodnie z ustawą dyrektor szkoły uzgadnia z organem prowadzącym, radą pedagogiczną, radą rodziców a także z samorządem uczniowskim środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować.

5254