Przejdź do stopki

Kontrola zewnętrzna jednostki

Treść

Ewaluacja zewnętrzna całościowa

Raport z ewaluacji zewnętrznej przedstawiający: - efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, - procesy zachodzących w szkole, - funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, - zarządzanie szkołą.

5007