Przejdź do stopki

Dokumentacja szkolna

Treść

Regulamin Pracy

Akt normatywny ustalający wewnętrzny porządek, organizację w zakładzie pracy oraz określającym prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy związane z procesem pracy

Plan pracy szkoły

Plan działań i przedsięwzięć placówki na dany rok szkolny, zawierający terminy i osoby odpowiedzialne za realizację danego zadania.

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru oparty jest na ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty priorytetach, określających podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym

5254