Przejdź do stopki
Jan Pyrcha

Dyrektor Szkoły
Andrzej Gański

Zastępca Dyrektora
Kazimiera Dołębska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Brygida Jakubek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka kaszubskiego
Anna Tota

Nauczyciel języka polskiego i edukacji dla bezpieczeństwa
Aleksandra Michałek

Logopeda, nauczyciel języka polskiego
Małgorzata Błaszkowska

Nauczyciel języka niemieckiego, języka angielskiego i biologii
Irena Wolska

Nauczyciel przyrody, geografii i języka kaszubskiego
Dorota Wiatrowska

Nauczyciel matematyki
Bożena Wajs

Nauczyciel wychowania fizycznego i języka kaszubskiego
Renata Prądzińska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka kaszubskiego
ks. Leszek Cała

Nauczyciel religii
Jolanta Różek

Nauczyciel religii, plastyki i muzyki
Renata Gańska

Opiekun biblioteki szkolnej, wychowanie do życia w rodzinie, język kaszubski
Katarzyna Graban

nauczyciel historii
Danuta Wolska Kupc

Nauczyciel języka angielskiego
Kamila Peplińska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
DariaTreder

Logopeda
Karolina Błaszkowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

5254