http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Dane Szkoły
Pracownicy szkoły
Uchwały
Zarządzenia
Dokumentacja szkolna
Ogłoszenia i przetargi
Kontrola Zarządcza
RODO
Instrukcja Obsługi BIPu
Sprawozdania finansowe


 
RODO 
 
data publikacji:  01-02-2019 | 07:43
data ostatniej modyfikacji:  10-04-2019 | 14:26
Polityka ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej w Nakli to zestaw praw, reguł i praktycznych doświadczeń regulujących sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych.   więcej »»»

Zawiadomienie o powołaniu IOD

Zawiadomienie o powołaniu IOD   więcej »»»

Rejestr Czynności przetwarzania danych osobowych

Rejestr Czynności przetwarzania danych osobowych   więcej »»»

Monitoring wizyjny

Zgodnie z ustawą dyrektor szkoły uzgadnia z organem prowadzącym, radą pedagogiczną, radą rodziców a także z samorządem uczniowskim środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować.   więcej »»»

Klauzule informacyjne

Klauzule informacyjne   więcej »»»

PROCEDURA. Realizacja praw osób, których dane dotyczą.

PROCEDURA. Realizacja praw osób, których dane dotyczą.   więcej »»»

 
 


Interaktywna Polska