http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Dane Szkoły
Pracownicy szkoły
Uchwały
Zarządzenia
Dokumentacja szkolna
Ogłoszenia i przetargi
Kontrola Zarządcza
RODO
Instrukcja Obsługi BIPu
Sprawozdania finansowe


 
Dokumentacja szkolna 
 
data publikacji:  09-03-2012 | 09:10
data ostatniej modyfikacji:  06-12-2019 | 10:40
Statut Szkoły

Statut szkoły - dokument dotyczący organizacji i funkcjonowania szkoły   więcej »»»

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły

Program opisujący w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym   więcej »»»

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej   więcej »»»

Koncepcja pracy szkoły

Ogólny plan działań szkoły, określający kierunki pracy i jej rozwoju   więcej »»»

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

Przepisy prawa szkolnego stanowiące część statutu szkoły i określające zasady organizacji oceniania uczniów Szkoły Podstawowej w Nakli   więcej »»»

Regulamin Szkoły

Dokument określający zasady przestrzegania przepisów obowiązujących w Szkole Podstawowej w Nakli   więcej »»»

Regulamin rekrutacji

Dokument określający zasady i kryteria przyjmowania dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej w Nakli   więcej »»»

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania składa się z zestawów programów nauczania dla każdego oddziału.   więcej »»»

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin określa zasady i tryb przyznawania pomocy socjalnej pracownikom Szkoły Podstawowej w Nakli.   więcej »»»

Regulamin Pracy

Akt normatywny ustalający wewnętrzny porządek, organizację w zakładzie pracy oraz określającym prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy związane z procesem pracy   więcej »»»

Regulamin wynagradzania

Przyjęty system zapłaty za pracę, świadczoną na rzecz pracodawcy.   więcej »»»

Plan pracy szkoły

Plan działań i przedsięwzięć placówki na dany rok szkolny, zawierający terminy i osoby odpowiedzialne za realizację danego zadania.   więcej »»»

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru oparty jest na ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty priorytetach, określających podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym   więcej »»»

Zasady przetwarzania danych osobowych - RODO

Polityka ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej w Nakli.   więcej »»»

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.   więcej »»»

Szkolny Zestaw Podręczników

Wykaz podręczników obowiązujących w danym roku szkolnym   więcej »»»

Regulamin wycieczek szkolnych i wyjść grupowych uczniów

Niniejszy regulamin określa zasady organizowania wycieczek szkolnych oraz wyjść grupowych uczniów poza teren szkoły   więcej »»»

 
 


Interaktywna Polska